Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ 2013-14 - Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ 2013-14
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ


1η αγωνιστική
Ακαδημία Ελπίδες
-
Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας
Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου
-
Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας
Α.Ο. Καρδίτσας
-
Α.Ε. Μουζακίου
Δόξα Μητρόπολης
-
Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας2η αγωνιστική
Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου

-

Ακαδημία Ελπίδες
Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας
-
Α.Ο. Καρδίτσας
Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας

-

Δόξα Μητρόπολης
Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας

-

Α.Ε. Μουζακίου3η αγωνιστική
Ακαδημία Ελπίδες

-

Α.Ο. Καρδίτσας
Δόξα Μητρόπολης

-

Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου
Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας

-

Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας
Α.Ε. Μουζακίου

-

Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας4η αγωνιστική
Δόξα Μητρόπολης

-

Ακαδημία Ελπίδες
Α.Ο. Καρδίτσας

-

Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας
Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου

-

Α.Ε. Μουζακίου
Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας

-

Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας5η αγωνιστική
Ακαδημία Ελπίδες

-

Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας
Α.Ε. Μουζακίου

-

Δόξα Μητρόπολης
Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας

-

Α.Ο. Καρδίτσας
Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας

-

Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου
6η αγωνιστική
Α.Ε. Μουζακίου

-

Ακαδημία Ελπίδες
Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας

-

Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας
Δόξα Μητρόπολης

-

Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας
Α.Ο. Καρδίτσας

-

Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου7η αγωνιστική
Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας

-

Ακαδημία Ελπίδες
Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας

-

Α.Ε. Μουζακίου
Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου

-

Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας
Α.Ο. Καρδίτσας

-

Δόξα Μητρόπολης8η αγωνιστική
Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας

-

Ακαδημία Ελπίδες
Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας

-

Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου
Α.Ε. Μουζακίου

-

Α.Ο. Καρδίτσας
Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας

-

Δόξα Μητρόπολης9η αγωνιστική
Ακαδημία Ελπίδες

-

Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου
Α.Ο. Καρδίτσας

-

Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας
Δόξα Μητρόπολης

-

Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας
Α.Ε. Μουζακίου

-

Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας10η αγωνιστική
Α.Ο. Καρδίτσας

-

Ακαδημία Ελπίδες
Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου

-

Δόξα Μητρόπολης
Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας

-

Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας
Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας

-

Α.Ε. Μουζακίου11η αγωνιστική
Ακαδημία Ελπίδες

-

Δόξα Μητρόπολης
Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας

-

Α.Ο. Καρδίτσας
Α.Ε. Μουζακίου

-

Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου
Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας

-

Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας12η αγωνιστική
Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας

-

Ακαδημία Ελπίδες
Δόξα Μητρόπολης

-

Α.Ε. Μουζακίου
Α.Ο. Καρδίτσας

-

Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας
Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου

-

Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας13η αγωνιστική
Ακαδημία Ελπίδες

-

Α.Ε. Μουζακίου
Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας

-

Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας
Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας

-

Δόξα Μητρόπολης
Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου

-

Α.Ο. Καρδίτσας14η αγωνιστική
Ακαδημία Ελπίδες

-

Α.Ο. Αστέρας Καρδίτσας
Α.Ε. Μουζακίου

-

Α.Σ. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρδίτσας
Ακαδημία Ταυρωπού ο Φωστήρας

-

Α.Σ.Μ. Καραϊσκάκης Μαυρομματίου
Δόξα Μητρόπολης

-

Α.Ο. Καρδίτσας